Reposaaren Diakonaattiyhdistys RyPerustettu 30.10.1910
Yhdistys toimii Reposaaren Seurakunnan toiminnan tukena. Vuonna 1910 ensimmäisenä tehtävänään yhdistys perusti äitien ompeluseuran, missä uusia vaatteita ommeltiin jäsenmaksuista kootuilla varoilla, kuin myös korjattiin vanhoja vaatteita. Sen ompelemat vaatteet jaettiin hengellisessä joulu-iltamassa varattomille.Sisällissodan ja 1930 luvun pulavuosien aikoina tarvittiin runsaasti niin aineellista kuin hengellistäkin tukea ja huoltoa, jota yhdistys pyrki antamaan mahdollisuuksiensa mukaan. Yhdistyksen palkkaamat diakonittaret koettiin Reposaaren seurakunnan työntekijöiksi, vaikka he saivatkin palkkansa Diakonaattiyhdistykseltä aina 1960-luvulle saakka, jolloin virka muutettiin Reposaaren seurakunnan kirkkoneuvoston alaiseksi seurakuntasisaren viraksi.Väkiluku Reposaaressa 1930-luvun lopussa oli noin 2300 henkeä joten diakonittarella riitti töitä. Hän oli myös Reposaaren ainoa sairaanhoitaja. Vuodesta 1936 – 1939 reposaarelaiset joutuivat olemaan ilman diakonissaa koska virkaan ei ollut hakijoita. Niin myös talvisodan ajan saari joutui olemaan ilman sairaanhoitajaa. Sotien jälkeen saari koki historiansa voimakkaimman nousukauden. Konepajan toiminta laajeni sotakorvaus-tuotannolla, ja myös sahan ja sataman työt kävivät vilkkaina. Saarella oli parhaimmillaan noin 2500 asukasta.Johtokunnan ensimmäisenä puheenjohtajana toimi opettajatar Jenny Suomi kuolemaansa saakka eli vuoteen 1931. Diakonitar Olga Henriksson siirtyi raittiusseuralta Diakonaattiyhdistyksen palvelukseen muutama viikko yhdistyksen perustamisen jälkeen. Porin kaupunginvaltuusto suostui myös siirtämään diakonaattiasiaa varten myönnetyt rahat 1000 mk raittiusseuralta diakonaattiyhdistykselle.Tänä päivänä yhdistyksen päätoimintoina ovat lääkeavustukset, seurankunnan retki- ja muun toiminnan tukeminen, vähävaraisten ja sairaiden avustaminen sekä vanhemmalle väelle järjestetty joululounas. Joululounaan aloitti ja kustansi parin vuosikymmenen ajan merenkulkuneuvos Heimo Saarinen. Juhlaa on sitten jatkettu talkoovoimin ja yhdistyksen keräämin ja lahjoituksin saaduin varoin.On myös mainittava aikaisempien vuosien lahjoitukset, Reposaaren Sahan, Hacklinin sekä myös yksityisten lahjoittajien taloudellinen tuki, näiden avulla yhdistys on voinut jatkaa toimintaansa. Nyttemmin varoja kerätään mm. jäsenmaksuilla, adressi- ja korttimyynnillä sekä erilaisilla tapahtumilla.Yhteystiedot:Puheenjohtaja Heimo Hietanen, heimo.hietanen@evl.fi, puh: 0400 309 805Varapuheenjohtaja Raija Koskinen puh 044-701 9287
Sihteeri Sanna Männistö, Stuertinkatu, 28900 PORI, puh: 044 538 4490

Rahastonhoitaja Marja-Liisa Virtanen, Kalliokatu 13, 28900 PORI, puh: 050 348 5938